Kłosiński Józef Marian

Józef Marian Kłosiński (1898 – 1957)

Urodził się 2.08.1898 r. w Unii jako syn Józefa i Heleny z domu Morkowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 27.12.1918 r. do dnia 20.01.1919 r., a mianowicie w dniu 27.12.1918 r. w walkach ulicznych w Poznaniu, obronie Zamku pod dowództwem por. Kociałkowskiego, oraz 28.12.1918 r. przy zdobywaniu Banku, Poczty i Dworca Głównego. Następne dni pełnił służbę przy obiektach wojskowych. W dniu 5.01.1919 r. brał udział w walkach o lotnisko na Ławicy pod dowództwem sierż. Krauzego. Następnie do 20.01.1919 r. pełnił służbę wartowniczą przy Domu Towarowym w Poznaniu. Zwolniony został w stopniu kaprala.

Pracował w czasie przedwojennym z Zarządzie Miejskim jako kontroler podatków. Po oswobodzeniu nadal pracował w Miejskiej Radzie Narodowej Wydział Weterynaryjny w charakterze trychinoskopisty.

Mieszkał w Poznaniu przy ul. Artyleryjskiej.

Zweryfikowany na podstawie zaświadczenia z Referatu Historycznego DOK VII nr. 5695/38 z dnia 26.04.1938 r., zaświadczenia dowódcy por. Kociałkowskiego oraz w dniu 20.12.1934 r. przez Związek Powstańców Wlkp. pod nr 13278.

Zmarł 27.04.1957 r. i został pochowany na cmentarzu zabytkowym jeżyckim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 2.06-0.953 z dnia 6.12.1957 r.