Mazurek Czesław

Czesław Mazurek (1902 – ?)

Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Lisewie powiat Jarocin jako syn Jana i Joanny z domu Woś.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 1.01.1919 r. do 20.02.1919 r. Walczył w luźnych oddziałach w Witkowie pod dowództwem Knasta Ignacego w rozbrajaniu Grenschutzu na terenie Witkowa jak i okolicy.

Po oswobodzeniu Witkowa mianowany został komendantem Straży Ludowej, na którym to stanowisku pozostał do 20.08.1920 r.

Z zawodu był nauczycielem.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Po wojnie organizator Szkół Rolniczych na powiat Gniezno i Poznań oraz dyrektor Szkoły rolniczej Winiary – Gniezno.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.958 z dnia 6.12.1957 r.