Mańkowski Tadeusz

Tadeusz Mańkowski (1892 – ?)

Urodził się w dniu 30.09.1892 r. w Miłosławiu jako syn Boleslawa i Franciszki z domu Lewickiej.

Wcielony do Armii Niemieckiej brał udział w I wojnie światowej Służył kolejno w 3. Kompanii Infanterie-Regiment nr 64 oraz 2. Kompanii Leib-Grenadier-Regiment, nr 8 gdzie dwukrotnie, w 1914 i 1915 r. był ranny.

Po zakończeniu wojny powrócił do Poznania, po czym wyjechał do Miłosławia i tam w dniu 12.12.1918 r. zgłosił się do organizujących się oddziałów powstańczych. W dniu 3.01.1919 r. wyruszył z komp. Miłosławską na front pod Gniezno. Brał czynny udział w walkach powstańczych pod Gnieznem, Inowrocławiem i Pakością. Dowódcą jego był Władysław Wiewiórowski. Brał udział w walkach ulicznych w samym Inowrocławiu i przy zdobywaniu koszar.

Po zakończeniu Powstania Wlkp. został przydzielony do rezerwy.

W czasie okupacji za udział w Powstaniu został wysiedlony do GG.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.899 z dnia 4.11.1958 r.