Bruczyński Andrzej

Andrzej Bruczyński (1893 – 1977)

Urodził się 16.11.1893 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Jana i Katarzyny z domu Wojciechowskiej.

W 1906 roku brał udział w strajku dzieci szkolnych we Wrześni. W drugim roku wojny jako absolwent średniej szkoły technicznej został wcielony do lotnictwa. Służył jako mechanik. Jesienią 1918 roku został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 r. do 5.01.1919 r. w składzie kompanii wrzesińskiej. Uczestniczył przy rozbrajaniu we wrzesińskich koszarach niemieckich żołnierzy Infanterie-Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) nr 46. Na rozkaz por. Hulewicza w dniu 5.01.1919 r. został wraz z zebranymi przez siebie ochotnikami wysłany do Naczelnej Komendy w Warszawie i przydzielony do 11 Eskadry Lotniczej w Warszawie.

Następnie był szefem mechaników w II Wielkopolskiej Eskadrze Myśliwskiej. Później służył w Poznaniu w 3. Pułku Lotniczym.

W styczniu 1922 r. w Gnieźnie ożenił się z wdową Antoniną Światlakową z d. Wesołowską (1895 – 1984).

Do wybuchu II wojny światowej był kontrolerem technicznym i instruktorem w Wytwórni Silników nr 1 w Państwowych Zakładach Lotniczych (PZL WS1) na Okęciu w Warszawie.

Uczestniczył w kampanii wrześniowej. W czasie okupacji działał w konspiracji. Był odpowiedzialny za zdobycie dla Armii Krajowej mapy lotnisk i lądowisk na terenie Niemiec i okupowanych państw. Zwerbował do współpracy osobistą sekretarkę jednego z niemieckich kierowników zakładów lotniczych na Okęciu, przejętych przez okupanta.

W sierpniu 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. Pełnił funkcję tłumacza V oddziału, działał w konspiracji więziennej. Z Pawiaka został 28.04.1943 wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr więźnia 119199). Następnie przeniesiony do KL Gross-Rosen.

Po wojnie nie dostał pracy w lotnictwie. Pracował w spółdzielczości.

Zmarł w dniu 28.01.1977 r. i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.26 z dnia 24.01.1958 r.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź