Bruczyński Andrzej

Urodził się 16.11.1893 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Jana i Katarzyny z domu Wojciechowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 r. do 5.01.1919 r. w składzie kompanii wrzesińskiej. Uczestniczył przy rozbrajaniu we wrzesińskich koszarach niemieckich żołnierzy Infanterie-Regiment Graf Kirchbach (1. Niederschlesisches) nr 46. Na rozkaz por. Hulewicza w dniu 5.01.1919 r. został wraz z zebranymi przez siebie ochotnikami wysłany do Naczelnej Komendy w Warszawie i przydzielony do 11 Eskadry Lotniczej w Warszawie.

Ożenił się z Antoniną (1895 – 1984).

Zmarł w dniu 28.01.1977 r. i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.26 z dnia 24.01.1958 r.