Braciak Wacław

Urodził się w dniu 18.09.1877 r. w Opatówku, jako syn Walentego i Jadwigi z domu Skrzypczak.

Do szkoły ludowej 4-oddziałowej uczęszczał w Opatówku, ukończył ją w 1893 r. Następnie szkolił się w zawodzie jako uczeń kołodziejski w warsztacie mistrza Zbierskiego w Nekli. Szkolenie to ukończył w 1896 r. Imał się różnych prac, by po pewnym czasie się usamodzielnić.

Odbył przymusową służbę w wojsku pruskim, skąd na wieść o zamieszkach zdezerterował z bronią do rodzinnej Nekli.

Wstąpił do Straży Ludowej, gdzie służył od 18.12.1918 r. do dnia 9.03.1919 r., pod dowództwem sołtysa Adama Paślińskiego. Brał udział w rozbrajaniu posterunków pruskich i polszczeniu urzędów. Opanował urząd pocztowy i dworzec kolejowy, a także szereg placówek w okolicy.

Ożenił się z Joanną Pawlik ur. w 1884 r. z Czeszewa, z którą miał syna Władysława.

Zmarł 17.03.1947 r. w Nekli, i został pochowany na nekielskim cmentarzu.