Braciak Wacław

Urodził się w dniu 18.09.1877 r. w Opatówku, jako syn Walentego i Jadwigi z domu Skrzypczak.

Do szkoły ludowej 4-oddziałowej uczęszczał w Opatówku, ukończył ją w 1893 r. Następnie szkolił się w zawodzie jako uczeń kołodziejski w warsztacie mistrza Zbierskiego w Nekli. Szkolenie to ukończył w 1896 r. Imał się różnych prac, by po pewnym czasie się usamodzielnić.

Odbył przymusową służbę w wojsku pruskim, skąd na wieść o zamieszkach zdezerterował z bronią do rodzinnej Nekli.

Wstąpił do Straży Ludowej, gdzie służył od 18.12.1918 r. do dnia 9.03.1919 r., pod dowództwem sołtysa Adama Paślińskiego. Brał udział w rozbrajaniu posterunków pruskich i polszczeniu urzędów. Opanował urząd pocztowy i dworzec kolejowy, a także szereg placówek w okolicy.

Ożenił się z Joanną Pawlik (1884 – 1979) z Czeszewa, z którą miał synów Jana i Władysława oraz dwie córki Weronikę i Krystynę.

Zmarł 17.03.1947 r. w Nekli, i został pochowany na nekielskim cmentarzu. Po śmierci żony ekshumowany na cmentarz komunalny we Wrześni.

Wacław Braciak z synem Władysławem i żoną Joanną (zdjęcie udostępniła Ewa Rajchel)
Wacław Braciak z synem Władysławem i żoną Joanną (zdjęcie udostępniła Ewa Rajchel)
Wacław Braciak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Braciak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Braciak - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Braciak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)