Nawrocki Czesław

Czesław Nawrocki (1901 – 1989)

Urodził się we Wrześni 30.06.1901 jako syn Aleksego i Teodory z d. Kozłowicz.

Wstąpił dnia 27.12.1918 r. ochotniczo do 1 Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka i walczył pod Zdziechową. Po włączeniu kompanii do 5 Pułku Grenadierów Kujawskich brał czynny udział w walkach z Grenzschutzem pod Żninem, Szubinem, Łabiszynem i Brzozą. Jako podoficer zawodowy brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony. Później wstąpił do I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki i brał udział w zdobyciu Berlina.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 06.14-0.218 z dnia 1965-06-14.

Uchwałą W 33/72 awansowany na stopień podporucznika. Zmarł 19.04.1989 r. w Bydgoszczy.

Spis powstańców harcerzy - Orędownik Wrzesiński 1927.09.24 R.9 Nr 110
Spis powstańców harcerzy – Orędownik Wrzesiński 1927.09.24 R.9 Nr 110