Misiewicz Władysław

Władysław Misiewicz (1894 – 1968)

Urodził się 11.09.1894 w Poświątnie (pow. Środa) jako syn Walentego i Antoniny z d. Rybackiej.

Dnia 23.12.1918 wstąpił jako ochotnik do 2 Batalionu w Poznaniu i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach o Poznań. Następnie został przydzielony do 1 Pułku Strzelców Bytomskich, w którym brał dalszy udział w walkach do dnia 28.07.1919, z którym to dniem został zwolniony, jako niezdolny do służby wojskowej.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 11192 z dnia 30.08.1934). Mieszkał wtedy w Borzykowie.

W 1936 r. starał się o Medal Niepodległości. Kapituła wniosek odrzuciła.

W 1949 był członkiem Koła ZBoWiD we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1053 z dnia 1958-12-18.

Zmarł we Wrześni 04.02.1968 r.