Bogucki Michał

Michał Bogucki (1895 – ?)

Michał Bogucki urodził się 27.09.1895 r. we Wszemborzu jako syn Franciszka i Antoniny z d. Wawrzyniak.

W 1914 został wcielony do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił ochotniczo do tworzącego się na terenie Wrześni oddziału powstańczego i brał udział w zdobywaniu koszar, a następnie walczył z kompanią na odcinku Gniezno-Szubin-Kcynia. Następnie został wcielony do 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W 1920 został przydzielony do Żandarmerii Wojskowej nr 7 w Poznaniu. Dnia 05.03.1923 został zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala.

Został zweryfikowany jako powstaniec 30.05.1934 r. (nr 10256). Był członkiem Koła w Ostrowie Wlkp.

Ożenił się 17.09.1922 r. ze Stanisławą Binek.

W latach 1923-1956 był pracownikiem PKP w Ostrowie Wielkopolskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.12-0.913 z dnia 1958-11-12.

Michał Bogucki
Michał Bogucki
Michał Bogucki
Michał Bogucki