Fiszer Mieczysław

Urodził się w dniu 29.08.1898 r. w Strzałkowie jako syn kupca Bolesława i Pelagii z domu Lange.

Uczęszczał do szkoły w Strzałkowie od 1904 do 1906 r. a kontynuował naukę w Gimnazjum Bergera w Poznaniu, gdzie zdał egzamin maturalny.

W 1916 r. powołany został do Armii Cesarskiej w 1 Garde Telegraphen- Bataillon Nr. 1 w Berlinie. W grudniu 1916 r. został wysłany na front zachodni do Francji. Z wojska został zwolniony 20.12.1918 r. w stopniu starszego szeregowca jednorocznego.

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do 4 Kompanii Poznańskiej, walcząc na froncie nadnoteckim pod Szubinem, Rynarzewem i Nakłem. Dowódcą kompanii ochotniczej był Beutler a dowódcą batalionu Maryński. Sztab batalionu mieścił się w Gołańczy. Adiutantem dowódcy frontu był ppor. Fenrych a dowódcą z siedzibą w Wągrowcu był gen. Kazimierz Grudzielski. Sztabem kierował por. Paluch.

W dniu 25.02.1919 r. został wcielony do służby w 9 Pułku Strzelców Wlkp. (67pp). W 1920 r. został wysłany na szkolenie wojskowe do szkoły podchorążych w Warszawie. Po powrocie do pułku został w 1922 r. zwolniony ze służby w stopniu porucznika rezerwy.

W latach 1922 do 1939 pracował jako pisarz agronom oraz administrator majątków ziemskich.

Od wkroczenia wojsk hitlerowskich do Polski ukrywał się aż do końca wojny.

W maju 1945 r. wyjechał na ziemie odzyskane w koszalińskie. Został administratorem Zespołu Borne, gdzie pracował do 1948 r.

Z powodu choroby matki zwolnił się z pracy i powrócił do Szamotuł, gdzie podjął pracę jako pracownik umysłowy między innymi w GS Szamotuły. Zachorował w 1957 r. i otrzymał II grupę inwalidzką.

Od 1958 r. członek ZBoWiD – u, nr legitymacji 224286

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/715 z dnia 1.08.1958 r. wydano legitymację o numerze C – 39047).

Mieszkał w Szamotułach przy ul. Wiosny Ludów 27, gdzie zmarł w dniu 21.02.1977 r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Mieczysław Fiszer - cmentarz w Szamotułach
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Mieczysław Fiszer – cmentarz w Szamotułach
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)