Paul Mieczysław Józef

Mieczysław Józef Paul (1901 – 1979)

Urodził się w dniu 20.09.1901 r. w Poznaniu jako syn Hieronima i Kazimiery z domu Brzeskiej.

Uczęszczał do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Tam był członkiem tajnej 190 organizacji Towarzystwa Tomasza Zana oraz drużyny skautowej. Od chwili wybuchu Powstania Wlkp. stawił się do dyspozycji powstańców w Bazarze. Pełnił służbę wartowniczą i brał udział w opanowaniu Poznania.

W dniu 15.03.1919 r. wcielony do 1. Pułku Strzelców Wlkp. wyruszył do Galicji. Zdemobilizowany w dniu 25.06.1921 r.

Rozpoczął praktykę leśną i studiował na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Rozpoczął praktykę w lasach marzelewskich od 4.01.1926 r. by z dniem 19.04.1928 r. podjąć pracę na stanowisku nadleśniczego w lasach miłosławskich. Działał społecznie w miłosławskiej drużynie harcerskiej. W 1933 r. przeniósł się do innej pracy i opuścił Bagatelkę. Zawarł związek małżeński z Izą Haliną (1908-1996).

Posiadał stopień wojskowy podporucznika rezerwy a przydział wojskowy Obrony Narodowej w Lesznie. W dniu 23.08.1939 r. został zmobilizowany. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w walkach nad Bzurą. W dniu 18.09.1939 r. w okolicy Wyszogrodu został wzięty do niewoli niemieckiej, do końcowego obozu jenieckiego Oflag VII A w Murnau. Posiadał numer jeniecki 689.

Wyzwolony przez aliantów z dniem 26.05.1945 r. został skierowany do Polskiego Batalionu. Podjął decyzję o powrocie do kraju w 1948 r. Zmarł w dniu 1.10.1979 r. i został pochowany 5.10.1979 r. na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Mieczysław Paul - cmentarz junikowski w Poznaniu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Mieczysław Paul – cmentarz junikowski w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)