Matecki Stanisław

Stanisław Matecki (1899 – 1974)

Urodził się w dniu 24.09.1899 r. w Starym Luboszu (gmina Kościan) jako syn Waleriana i Apolonii z d. Rakowskiej.

W 1918 r. zdezerterował z Armii Niemieckiej i 18.01.1919 r. wstąpił ochotniczo w szeregi oddziałów powstańczych na terenie Kościana. Walczył z bronią w ręku przeciwko Niemcom pod Lesznem. Następnie został wcielony do 57 pp a później do 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. został zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Mieszkał w Starczanowie.

W 1922 r. w Nekli zawarł związek małżeński z Magdaleną Urbaniak. Mieli czworo dzieci: Irenę (1923), Zofię (1925), Henryka (1928) i Stanisławę (1934).

W okresie międzywojennym jak również podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik rolny na majątku w Starczanowie.

Zweryfikowany 17.12.1936 r. przez ZG ZWPN RP (numer kartoteki 13090, numer Ref. Hist. 20392). Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 25.06.1936 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/1053 z dnia 18.12.1958 r.

Zmarł w dniu 20.02.1974 r. w Starczanowie.

Stanisław Matecki
Stanisław Matecki
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)