Juchacz Ignacy

Ignacy Juchacz (1895-1972)

Urodził się 25.12.1895 w Marzeninie jako syn Walentego i Józefy z d. Andrzejewskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. W grudniu 1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego we Wrześni i brał udział w oswobodzeniu Wrześni a następnie w potyczce pod Zdziechową. Uczestniczył w walkach o Mogilno, Inowrocław i Złotniki Kujawskie. W lutym 1919 r. został przydzielony do 5 Pułku Strzelców Wlkp. (59 pp). Pozostał w tym pułku jako podoficer zawodowy. Z tą jednostką brał udział w kampanii wrześniowej i dnia 28.9.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej.

Ożenił się ze Stanisławą Szczupak (1901-1977).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.2004 z dnia 1969-12-22. Uchwałą RP W 15/72 mianowany został na podporucznika.

Zmarł w 1972 r.