Wojtkowiak Michał

Michał Wojtkowiak (1897 – 1968)

Urodził się w dniu 20.09.1897 r. w Małej Górce jako syn Jana i Agnieszki z d. Frąckowiak.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Mieszkał w Małej Górce. Pracował jako robotnik.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od stycznia 1919 r. do końca powstania, a następnie służył w 15 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu do 1921 r.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. pod numerem 16402.
Należał do nekielskiego kola Związku Powstańców Wielkopolskich oraz nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zmarł w dniu 24.12.1968 r. w Małej Górce. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Opatówku.

Michał Wojtkowiak - cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Wojtkowiak – cmentarz parafialny w Opatówku (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)