Borowicz Jan

Jan Borowicz (1901-1959)

Urodził się 27.05.1901 w Marzeninie jako syn Jakuba i Heleny z d. Przybysz.

Brał czynny udział jako szeregowiec w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku do 15.01.1919 w 2 Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Michała Cieślewicza w walkach na froncie północnym. 23.01.1919 w walkach o Nakło został lekko rannych w lewą nogę. Po wyleczeniu przydzielony został do 3 Kompanii 4 P.P. Strzelców Wlkp. i pozostał w W.P. do września 1921.

Brał udział w kampanii wrześniowej. Jako były powstaniec wysiedlony został 10.09.1940 do G.G.

W dniu 30.04.1934 uzyskał weryfikację powstańczą (nr 10260).

Dnia 01.02.1936 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Kłecko. Mieszkał wtedy w miejscowości Czechy (gmina Kłecko). Był rolnikiem.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.13-0.915 z dnia 1958-11-13.

Zmarł 10.10.1959 i spoczywa na cmentarzu w Kłecku.

Jan Borowicz - cmentarz parafialny w Kłecku
Jan Borowicz – cmentarz parafialny w Kłecku