Nowaczyk Franciszek

Franciszek Nowaczyk (1899 – 1983)

Urodził się w dniu 2.07.1899 r. w Dębnie jako syn Wincentego i Wiktorii z domu Domagalskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w okresie od 11.11.1918 do 20.02.1919 r. w oddziale jarocińskim pod dowództwem majora Zbigniewa Ostroróg-Górzyńskiego.

Uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Jarocinie a następnie walczył w okolicach Kobylina w kierunku na Rawicz. W tych walkach zdobyto broń ręczną, maszynową, amunicję oraz wzięto do niewoli około 200 żołnierzy niemieckich.

Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy.

Zdemobilizowany we wrześniu 1931 r. w stopniu starszego sierżanta.

Mianowany na stopień podporucznika, uchwała numer W34/72.

Zmarł w dniu 27.11.1983 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu w Lesznie.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.951 z dnia 6.12.1957 r.
  • Krzyżem Zasługi.