Borowczyk Stefan

Stefan Borowczyk (1898 – 1951)

Urodził się w dniu 25.08.1898 r. w Dębnie jako syn Marianny Borowczyk.

Był powstańcem wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.10247).

Po ukończeniu szkoły katolickiej w Klęce pow. Jarocin pracował u rodziców zamieszkujących w Wolicy Koziej. W 1917 r. został powołany do armii pruskiej do 20. pułku artylerii polowej w Poznaniu, skąd po wyćwiczeniu został wysłany na front zachodni. W październiku 1918 przyjechał na urlop do Wolicy Koziej i na front już nie wrócił.

13 lutego 1919 roku wstąpił ochotniczo do 1. pułku artylerii wielkopolskiej w Poznaniu (późniejszy 15. pap), z którą to formacją brał udział w Powstaniu Wielkopolskim pod Szubinem, Nakłem i w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie wrócił wraz z pułkiem do Bydgoszczy, gdzie pełnił służbę do 31.08.1921. Został zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

Ożenił się z Anną Hoffmann (1900 – 1987).

Mieszkał w Kołacinie pow. Śrem gdzie pracował jako robotnik rolny w majętności Kołacin.

Członek ZWPN RP od dnia 17.11.1937 r. Należał do Koła Książ

Zmarł w 1951 r.

Uzupełnienia Hanna Lisiak-Góźdź