Borowczyk Stefan

Stefan Borowczyk (1898 – 1957)

Urodził się w dniu 25.08.1898 r. w Dębnie jako syn Franciszka i Marianny.

Był powstańcem wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

Z zawodu był robotnikiem rolnym.

Mieszkał w Kołacinie koło Książa.

Członek ZWPN RP od dnia 17.11.1937 r. Należał do Koła Książ

Zmarł w 1957 r.