Szwed Leon

Leon Szwed (1902 – 1977)

Urodził się w dniu 28.06.1902 r. w Nekielce jako syn Józefa i Rozalii.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku. Wcielony do 4 Pułku Strzelców Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Z zawodu był murarzem. Po powstaniu zamieszkał w Kołacie w gminie Pobiedziska.

Zweryfikowany przez ZPW w dniu 22.05.1935 r. pod numerem 14931, koło Czwartaków. Był członkiem koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Pobiedziskach od 3.02.1935 r.

Był żołnierzem września 1939 r. i z niewoli w Niemczech powrócił do Szczecina, gdzie przebywała siostra.

Zmarł w dniu 18.09.1977 r. w Szczecinie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/954 z dnia 6.12.1957 r.

Leon Szwed
Leon Szwed