Rybarczyk Jan

Jan Rybarczyk (1899 – ?)

Jan Rybarczyk

Urodził się w dniu 3.06.1899 r. w Żernikach niedaleko Gniezna jako syn Antoniego i Marianny z d. Budzyńskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 12.01.1919 r. w walkach pod Szubinem, Rynarzewem, Samoklęskami pod dow. ppor. Zdzisława Beutlera.

Po skończonych walkach powstańczych został w marcu 1919 r. przeniesiony do 2 Baterii 15 Pułku Artylerii Polowej 15 Dywizji do Bydgoszczy. Został z wojska zwolniony w listopadzie 1921 r.

Zweryfikowany przez Referat Historyczny DOK VII w Poznaniu.

W okresie międzywojennym mieszkaniec Nowej Wsi pod Swarzędzem (od 1931 r.). Członek Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Swarzędz.

W 1923 r. w Siedlcu zawarł związek małżeński z Marianną Kasprzyk.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/974 z dnia 28.12.1957 r.