Marcinkowski Stanisław

Stanisław Marcinkowski (1895 – 1959)

Urodził się 04.11.1895 r. w Radomicach jako syn Marcina i Stanisławy z d. Zandrowicz.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył jako ochotnik w oddziałach powstańczych w Gnieźnie. Uczestniczył w walkach pod Nakłem, Ślesinem, Brzóskami oraz Rynarzewem (d-ca Stanisław Szaliński). Następnie przeniesiony został do 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Od kwietnia 1919 r. do 28.06.1938 r. służył jako podoficer zawodowy w stopniu starszego sierżanta w 58 pp.

Ożenił się z Marią Krych.

W 1938 otrzymał Medal Niepodległości.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 02.26-0.51 z dnia 1958-02-26.

Zmarł 18.02.1959. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim.

Stanisław Marcinkowski - cmentarz górczyński w Poznaniu
Stanisław Marcinkowski – cmentarz górczyński w Poznaniu