Michalski Andrzej Józef

Andrzej Józef Michalski (1882-1960)

Urodził się w dniu 29.11.1882 r. w Dębnie jako syn Teodora i Kazimiery z domu Jaworowicz.

W listopadzie 1918 r. wrócił z frontu zachodniego i wstąpił do Rady Robotników i Żołnierzy w Poznaniu.

Z ramienia Rady udało mu się objąć cały zasób wojskowego zaopatrzenia sanitarnego w Poznaniu, które było bazą zaopatrzeniową całego niemieckiego frontu wschodniego. W skład zasobu wchodziły duże zapasy materiałów sanitarnych.

Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. wszelkie walczące oddziały powstańcze były w należyty sposób zaopatrywane we wszystko, co wchodziło w zakres zaopatrzenia sanitarnego. Z tych zapasów zostało również zaopatrywane później Powstanie Śląskie, a Wojsko Polskie jeszcze po zakończeniu powstań korzystało szereg lat z tych zapasów. Pracował jako aptekarz w Składnicy Sanitarnej w Poznaniu oraz jako kierownik apteki Sanatorium Przeciwgruźliczego w Kowanówku.

Zmarł w dniu 28.03.1960 r. i został pochowany na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 04.04-0.119 z dnia 4.04.1958 r.,
Medalem Niepodległości.