Niezgódka Józef

Józef Niezgódka (1893 – 1942)

Urodził się w 14.01.1893 w Gorazdowie jako syn Franciszka i Józefy z d. Nowak.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Został zweryfikowany 15.01.1934 (numer weryfikacji (8596).

Mieszkał w Lesznie ul. Leszczyńskich 29. Był kupcem.

Został odznaczony Medalem Niepodległości.

Zginął w Oświęcimiu 8.09.1942.