Andrzejewski Adam

Adam Andrzejewski (1896 – 1981)

Urodził się w dniu 10.12.1896 r. w Orzechowie jako syn Weroniki Andrzejewskiej.

W latach 1916-1918 r. pełnił służbę w armii niemieckiej skąd zdezerterował.

Jako ochotnik, wstąpił w listopadzie 1918 r. i został przydzielony do Straży Ludowej, przy której sformowano oddział z bronią w ręku dla obrony ważnych obiektów (dworca i mostu kolejowego) następnie brał udział w rozbrajaniu Niemców w rejonie Czeszewa pod dowództwem por. Nowaka i sierż. Michała Gmerka. Po powstaniu pełnił służbę w 68. Pułku Piechoty w Gnieźnie do 1920 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Po powrocie z wojska pracował do 1941 r. na PKP w Orzechowie. W okresie wojennym podejrzany o udział w Powstaniu Wlkp. został wywieziony do prac przymusowych do Niemiec.

Po wyzwoleniu w 1945 r. powrócił do kraju i znów rozpoczął pracę na PKP w Orzechowie aż do chwili przejścia na emeryturę.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp. Był zweryfikowanym członkiem zwyczajnym ZBoWiD od 1967 r. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 38/72.

Zmarł w dniu 4.08.1981 r. w Orzechowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.

Adam Andrzejewski - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Adam Andrzejewski – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)