Maciejewski Józef

Józef Maciejewski (1901-1979)

Urodził się w dniu 11.03.1901 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Jadwigi z domu Sobkowiak.

Walczył od dnia 25.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w szeregach kompanii powstańców w Orzechowie pod dowództwem por. Nowaka z Czeszewa. Rozbrajał Niemców w celu objęcia władzy nad urzędami miejskimi i gminnymi oraz kolejami i pocztą w powiecie wrzesińskim.

Po zakończeniu działań powstańczych ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego, do 1. Kompanii 7. Pułku Saperów w Poznaniu. Służbę wojskową odbył od lutego 1919 r. do marca 1921 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był kolejarzem.

Zmarł w dniu 15.02.1979 r. w Orzechowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.3038 z dnia 31.12.1976 r.

Józef Maciejewski - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Maciejewski – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)