Baranowski Tadeusz Jarosław

Jarosław Tadeusz Baranowski (1901 – 1940)

Urodził się w dniu 17.11.1901 r. w Szówsku powiat Jarosław w województwie lwowskim jako syn Stanisława i Zofii z domu Filipowska herbu Rawicz.

Był uczestnikiem wojny przeciwko bolszewikom w 1920 r. i służył w 215. Pułku Ułanów. Był absolwentem gimnazjum w Bydgoszczy w 1924 r. Z zawodu był agronomem. Pracował jako urzędnik w majątku ojca w Nowej Wsi Podgórnej.

Mianowany na stopień podporucznika w dniu 21.11.1931 r. z przydziałem do Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, do 7. Pułku Strzelców Konnych. W 1934 r. i 1939 r. był zarejestrowany w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Gnieźnie.

Jako podporucznik kawalerii rezerwowej, we wrześniu 1939 r. służył w Wielkopolskim Centrum Rezerwowym brygady kawalerii.

Od grudnia 1939 r. był przetrzymywany w obozie jenieckim w Kozielsku. Zgodnie z listą nr 014 z 4.04.1940 został przekazany do rozstrzelania przez NKWD. Został rozstrzelany w okresie od 09-11.04.1940 r. W 1943 r. Niemcy dokonały ekshumacji i w raporcie dziennym z 25.04.1943 nr 507 na liście AM. N-400-26-4753 widnieje nazwisko Baranowski Tadeusz Stanisławowicz.

Jarosław Baranowski - symboliczny grób - cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jarosław Baranowski – symboliczny grób – cmentarz parafialny w Czeszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)