Andrzejewski Antoni

Antoni Andrzejewski (1893 – 1975)

Urodził się we Wrześni 29.11.1893 r. jako syn Bartłomieja i Jadwigi z d. Binek.

Od 16 listopada 1918 r. do 27 grudnia 1918 r. był wcielony do kompanii wartowniczej straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od 28 grudnia 1918 r. brał czynny udział z bronią w ręku przy zajęciu koszar we Wrześni oraz Witkowa, Gniezna i Zdziechowy. Następnie uczestniczył w walkach po drodze do Szubina i zdobywaniu miasta Szubin aż do zawieszenia broni to jest do dnia 22 lutego 1919 r. w I kompanii pod dowództwem kapitana Nowaka Alojzego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29 r.

Członek ZBoWiD – Koło we Wrześni.

Zmarł 10.06.1975 r. i pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Antoni Andrzejewski - Jan Tomaszewski "Walki o Noteć"
Antoni Andrzejewski – Jan Tomaszewski „Walki o Noteć”
Antoni Andrzejewski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Andrzejewski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)