Pera Tomasz

Tomasz Pera (1900 – ?)

Urodził się w dniu 28.12.1900 r. w Szczonowie powiat Jarocin jako syn Marcina i Stanisławy z domu Rogackiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, w końcu grudnia 1918 r. i w początkach stycznia 1919 r. w oddziale powstańczym Czeszewo przy oswobodzeniu miasta Żnina, a od 21 stycznia 1919 r. do końca Powstania na odcinku Nakło – Szubin w 6. Baterii 3. Pułku Artylerii Lekkiej, późniejszego 14. Pułku Artylerii Lekkiej Wielkopolskiej. We wrześniu 1939 r. brał udział w walkach nad Bzurą jako szef 6. Baterii 14. P.A.L. Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.22-0.49 z dnia 22.02.1958 r.