Binkowski Edmund

Edmund Binkowski (1898 – 1978)

Edmund Binkowski

Urodził się w dniu 23.10.1898 r. w Bardzie jako syn Marcina i Anny z domu Paciorkiewicz. Wcielony do Armii Niemieckiej został podczas I wojny światowej ciężko ranny w 1918 r.

Wstąpił ochotniczo w dniu 08.02.1919 r. do 1. Baonu Saperów Wlkp. w składzie którego brał udział w walkach na odcinku Inowrocławia a następnie w okolicach Rawicza.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Z zawodu był młynarzem.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72. Należał do Koła Środa Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. do którego wstąpił w dniu 3.04.1937 r.

Zmarł w Tadeuszewie w dniu 22.10.1978 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.