Ziętek Ignacy

Ignacy Ziętek (1898 – 1982)

Ignacy Ziętek urodził się 08.07.1898 we Wrześni jako syn Józefa i Magdaleny z d. Wąsiewicz.

Dnia 28.12.1918r. wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego i brał czynny udział z bronią w ręku w zdobywaniu miejscowości Zdziechowa, Witkowo i Szubin oraz Inowrocław i Bydgoszcz. Służył w kompanii ckm, której dowódcą był por. Trawiński. Po powstaniu został przeniesiony do 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, gdzie służył do 1921 r.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.3056 z dnia 1976-12-31.

Uchwałą RP W 60/76 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Poznaniu 04.02.1982 i pochowany jest na Miłostowie.

Ignacy Ziętek - cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
Ignacy Ziętek – cmentarz na Miłostowie w Poznaniu