Turski Witold

Witold Turski (1902 – 1970)

Witold Turski urodził się we Wrześni 17.05.1902 r. jako syn Mieczysława i Bronisławy z d. Wojciechowskiej.

Brał czynny udział w walkach z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii strzelińskiej pod dowództwem Owczarskiego. Walczył przy zdobywaniu miasta Inowrocławia w szczególności dworca kolejowego i poczty oraz okolic Kujaw, dalej pod Złotnikami Kujawskimi, Tarkowem, Rojewem i Zdunami. Następnie brał udział w zajmowaniu Pomorza w 59 pułku strzelców wielkopolskich w 3 kompanii pod dowództwem por. Józefa Słabędzkiego. Od 03.12.1923 r. do 10.11.1924 r. służył w 58 pułku piechoty wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30.

Zmarł 12.07.1970 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Legnicy.

Witold Turski - cmentarz komunalny w Legnicy
Witold Turski – cmentarz komunalny w Legnicy
Witold Turski - cmentarz komunalny w Legnicy
Witold Turski – cmentarz komunalny w Legnicy