Wawrzyniak Mieczysław

Mieczysław Wawrzyniak (1896 – 1959)

Mieczysław Wawrzyniak urodził się 05.12.1896 r. we Wrześni jako syn Antoniego i Bolesławy z d. Rajewicz.

Wstąpił ochotniczo do organizujących się oddziałów wojskowych we Wrześni. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w koszarach wrzesińskich. Następnie brał udział w walkach o Zdziechowę i inne miejscowości. W armii polskiej służył do sierpnia 1921 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł we Wrześni 12.07.1959 r.