Stanikowski Zygmunt

Zygmunt Stanikowski (1888 – 1977)

Urodził się 19.04.1888 r. we Wrześni jako syn Wojciecha i Tekli z d. Jakubowskiej.

Jako ochotnik wstąpił do formujących się w Gnieźnie oddziałów powstańczych. Brał udział w walkach o oswobodzenie miasta Gniezna, Mogilna i Inowrocławia.

Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Był dowódcą 2. szwadronu 1. Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej nr 215, przemianowanego później na 6. Pułk Ułanów Wielkopolskich.

Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.975 z dnia 1957-12-28.

Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł 11.07.1977 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gorzowie.

Zygmunt Stanikowski  - cmentarz komunalny w Gorzowie Wielkopolskim - grób odnowiony z inicjatywy TPPW Koło Gorzów
Zygmunt Stanikowski – cmentarz komunalny w Gorzowie Wielkopolskim – grób odnowiony z inicjatywy TPPW Koło Gorzów
Zygmunt Stanikowski  - cmentarz komunalny w Gorzowie Wielkopolskim - grób odnowiony z inicjatywy TPPW Koło Gorzów
Zygmunt Stanikowski – cmentarz komunalny w Gorzowie Wielkopolskim – grób odnowiony z inicjatywy TPPW Koło Gorzów