Beyga Walenty

Walenty Beyga (1889 – 1957)

Walenty Beyga

Walenty Beyga urodził się 09.02.1889 w Grodzisku Wielkopolskim jako syn Franciszka i Marianny z d. Kandulskiej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w Grodzisku Wlkp. rozpoczął naukę w zawodzie kupieckim, praktykując w latach 1903-1906 w Fordonie n/Wisłą. Od 1907 pracował w firmie Czekalski  i w firmie A. Rotenbücher w Międzychodzie, a od 1.01.1908 do  21.10.1908 w Królewskiej Hucie na Śląsku.

W latach 1909-1911 odbył służbę wojskową w armii pruskiej w 9. kompanii 62. pułku piechoty w Raciborzu. Po jej zakończeniu pracował w różnych firmach na Górnym Śląsku.

W 1914 roku został powołany do armii pruskiej. Służył najpierw w 22. pułku piechoty a następnie w 5. kompanii Urzędu Umundurowania w Poznaniu.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 r. do tworzącej się kompanii powstańczej w Grodzisku Wlkp. w której składzie brał udział z bronią w ręku w jej działaniach bojowych na odcinku Wolsztyn, Kopanica, Zbąszyń do 20.2.1919 r. Po zakończeniu powstania pozostał w służbie w Wojsku Polskim do 28.4.1919 r. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Dnia 30.05.1936 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Grodzisk Wlkp.

Walenty Beyga - życiorys
Walenty Beyga – życiorys
Walenty Beyga - życiorys
Walenty Beyga – życiorys

W 1916 r. w Grodzisku Wlkp. ożenił się ze Stefanią Stachowską (1894-1957). Mieli dwóch synów – Witolda i Tadeusza oraz dwie córki – Krystynę i Danielę. W okresie międzywojennym prowadził samodzielną działalność i spedytorstwo w Grodzisku Wlkp. przy ul. Plac św. Anny 10, gdzie również mieszkał wraz z rodziną.

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.19-0.46 z dnia 1958-02-19.

Zmarł 13.11.1957 i pochowany jest na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Walenty Beyga - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Beyga – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)