Nawrocki Bronisław

Bronisław Nawrocki (1896-1982)

Nawrocki Bronisław urodził się 14.08.1896 r. we Wrześni. Był synem Aleksego i Teodory Kozłowicz. Ojciec był kapelmistrzem. Bronisław Nawrocki szkołę powszechną i gimnazjum ukończył we Wrześni. Od czerwca 1912 r. rozpoczął naukę w Przedsiębiorstwie Budowlanym p. Jana Koteckiego we Wrześni oraz w Szkole Budownictwa Naziemnego w Poznaniu.

24.11.1915 r. został powołany do wojska pruskiego i skierowany do Wojskowej Szkoły Sanitarnej w Głogowie. W sierpniu 1918 r., służąc w 3. kompanii pułku piechoty, został skierowany na front francuski. Tu na początku listopada został zatruty gazem bojowym. Był leczony w szpitalu koło Andernach, skąd uciekł do domu we Wrześni. 3.01.1919 r. wraz z ojcem Aleksym i bratem Czesławem wstąpił ochotniczo do kompanii wrzesińskiej. Z tym oddziałem brał udział w walkach pod Wrześnią, Gnieznem i Zdziechową. Po zaprzestaniu walk został skierowany do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Poznaniu, którą ukończył w 1921 r.

Decyzją Ministra Spraw Wojskowych nr 38/21 z V L. dz. 3294 został mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.
W maju 1924 r. otrzymał przydział na stanowisko kierownika Referatu Kwaterunkowo-Mundurowego w Kierownictwie Rejonu Wojskowego LIDA. Wskutek nasilającej się choroby został w maju 1925 r. zwolniony do rezerwy. W Wyrzysku podjął pracę w Urzędzie Skarbowym, a później w Kasie Chorych.

27.08.1939 r. został zmobilizowany do Wojska Polskiego z przydziałem do Warszawy. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. 29.09.1939 r. w okolicach Mińska Mazowieckiego został wzięty do niewoli. Początkowo przebywał w Linz – Oflag XVIII A, a następnie w Oflagu II C w Woldenbergu (Dobiegniew).

Po wyzwoleniu 11.05.1945 r. wrócił do Wyrzyska. Początkowo pracował na stanowisku kierownika Oddziału PCK, a następnie w Spółdzielni Inwalidów oraz Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Wyrzysku na stanowisku starszego referenta finansowego.

Aktywnie udzielał się społecznie. Od 1947 r. był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Inwalidów Wojennych, a od marca 1958 r. pełnił funkcję prezesa Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Wyrzysku.
Z Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego otrzymał zaświadczenie pamiątkowe o następującej treści:
„Ob. Nawrocki Bronisław z Wyrzysk dołożył cegiełkę do odbudowy zrębów państwowości Odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej ofiarując bezpłatnie swój czas i pracę, jako rejestrator w ramach akcji rejestracyjnej szkół wojennych”. Po 1945 r. był członkiem Stronnictwa Demokratycznego.

27.10.1925 r. zawarł w Wyrzysku związek małżeński ze Stanisławą Kowalską.

Za zasługi wojenne i działalność kombatancką został odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym leg. nr C-74428 z 18.12.1958 r., Odznaką Honorową PCK III st., Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zmarł w Wyrzysku 18.02.1982 r. (akt zgonu nr 37/1982).

Został pochowany w Wyrzysku, na cmentarzu parafialnym, w grobowcu rodzinnym wraz z żoną.

autor publikacji : Wojciech Kicman

Bronisław Nawrocki - cmentarz parafialny w Wyrzysku
Bronisław Nawrocki – cmentarz parafialny w Wyrzysku