Nowicki Wojciech

Wojciech Nowicki (1899 – 1984)

Wojciech Nowicki urodził się 20.02.1899 w Gorazdowie jako syn Wojciecha i Antoniny z d. Nowaczyk.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku na odcinku bojowym Strzelno – Inowrocław – Złotniki Kujawskie – Brzoza pod dowództwem por. Mieczysława Słabęckiego. Jego udział w powstaniu poświadczyli: Stanisław Pluciński i Jan Boguś.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Gogolewie (gm. Krobia). Był ogrodnikiem.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1053 z dnia 1958-12-18.

Uchwałą W 15/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Smolicach (gm. Kobylin) 19.07.1984 r.