Smoczyński Piotr

Piotr Smoczyński (1899 -1962)

Piotr Smoczyński urodził się 27.06.1899 r. w Gąsiorowie (pow. Jarocin) jako syn Jakuba i Anastazji Durczak.

Od 28.12.1918 brał czynny udział z bronią w ręku w walkach oddziałów Powstańców Wlkp. na terenie Jarocina, Miejskiej Górki, Krotoszyna, Rawicza.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 19.09.1934 (nr 11965).

Mieszkał we Wrześni. Był  mistrzem szczotkarsko-koszykarskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł we Wrześni w 02.03.1962 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Piotr Smoczyński
Piotr Smoczyński
Piotr Smoczyński (pierwszy z prawej)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Piotr Smoczyński (pierwszy z prawej) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Piotr Smoczyński - dyplom uznania
Piotr Smoczyński – dyplom uznania
Piotr Smoczyński - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Piotr Smoczyński – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)