Tomaszewski Michał

Michał Tomaszewski (1891-1890)

Michał Tomaszewski urodził się 29.08.1891 w Słomowie jako syn Andrzeja i Marianny z d. Chyła.

W dniu 28.12.1918 r. ochotniczo wstąpił do tworzonych we Wrześni oddziałów powstańczych. Przydzielony został do 2. Kompanii Wrzesińskiej. Pod dowództwem por. Alojzego Nowaka brał udział w potyczce pod Zdziechową, w bitwie o Szubin, Kcynię i Rynarzewo. Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w WP do dnia 13.07.1921 r.

Ożenił się z Marią Skrzypczak.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Czerniejewie.

Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.12-0.913 z dnia 1958-11-12.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 27.01.1890 w Czerniejewie i spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

Michał Tomaszewski - cmentarz parafialny w Czerniejewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Tomaszewski – cmentarz parafialny w Czerniejewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Tomaszewski - cmentarz parafialny w Czerniejewie
Michał Tomaszewski – cmentarz parafialny w Czerniejewie