Staniszewski Franciszek

Franciszek Staniszewski (1887 – 1962)

Urodził się 23.08.1887 roku w Bierzglinie s. Józefa i Nepomuceny z d. Harłożyńskiej.

W 1911 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Władysławą Misiak.

Wstąpił ochotniczo do powstańczego Batalionu Wrzesińskiego i brał udział w działaniach bojowych tego oddziału pod Zdziechową, w bitwach o Szubin i w późniejszych walkach pozycyjnych na froncie północnym, po czym pozostał w służbie w 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.977 z dnia 1957-12-28.

Zmarł we Wrześni 24.09.1962 roku. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Franciszek Staniszewski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Staniszewski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)