Tomaszewski Jan

Jan Tomaszewski (1894-1977)

Jan Tomaszewski urodził się 06.12.1894 w Słomowie jako syn Andrzeja i Marianny z d. Chyła.

Wstąpił do oddziału powstańczego w Gnieźnie w dniu 28.12.1918 r. Po dowództwem por. Michała Cieślewicza brał udział w walkach na froncie pod Kcynią, Żninem i Szubinem. Po zakończeniu działań powstańczych przebywał w wojsku do grudnia 1920 roku.

Ożenił się w 1924 z Władysławą Włodarczyk.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.13-0.222 z dnia 1974-03-13.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 26.12.1977 w Czerniejewie i pochowany został na cmentarzu w Czerniejewie.

Jan Tomaszewski - cmentarz parafialny w Czerniejewie
Jan Tomaszewski – cmentarz parafialny w Czerniejewie