Sobkowiak Mikołaj

Mikołaj Sobkowiak (1897 – 1975)

Mikołaj Sobkowiak

Urodził się 04.12.1897 w Dolsku jako syn Franciszka i Anny.

Dnia 25.11.1918 powrócił z armii niemieckiej do Poznania. Uczestniczył w walkach o Poznań. Brał czynny udział w walkach o Ławicę (lotnisko).

Dnia 13.04.1919 przeniesiony został do 8. kompanii 3. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach na froncie wschodnim i w obronie Warszawy. Zwolniony z Wojska Polskiego do rezerwy dnia 31.12.1926 r.

Od dnia 01.01.1927 był pracownikiem PKP (zawiadowca stacji).

Zweryfikowany został 30.08.1934 (nr 4078), będąc członkiem Koła Gostyń. Od 27.05.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1939 roku pełnił funkcję komendanta Towarzystwa Powstańców wielkopolskich Koło Otoczna.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.974 z dnia 1957-12-28.

Uchwałą RP W 33/72 mianowany na podporucznika.

Po wojnie mieszkał w Grodzisku Wlkp.

Zmarł 17.01.1975 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Grodzisku Wlkp.