Okoniewski Kazimierz

Kazimierz Okoniewski (1886 – 1947)

Urodził się 02.03.1886 w Gutowie Małym jako syn Michała i Małgorzaty z d. Grajek.

W 1912 roku w Szamotułach zawarł związek małżeński z Pelagią Kubisiak. Mieszkał w Raszkowie. Był policjantem.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Od 23.04.1935 należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Został zweryfikowany jako powstaniec 17.09.1936 (nr 19911).

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Zmarł w Raszkowie 09.09.1947 r.