Okoniewski Wacław

Wacław Okoniewski (1875 – 1930)

Urodził się 09.09.1875 w Gutowie Małym jako syn Michała Okoniewskiego i Małgorzaty z d. Grajek.

W 1909 r. zawarł we Wrześni związek małżeński z Wiktorią Jadłowską (1877 – 1963).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w 1. kompanii wrzesińskiej.

Zmarł we Wrześni 06.10.1930 r.