Schnotale Mieczysław

Mieczysław Schnotale (1893-1971)

Mieczysław Schnotale urodził się we Wrześni 06.03.1893 r. jako syn Jana i Anieli z d. Kosmowskiej.

Jeden ze współzałożycieli niemieckiej Normanii, pełniący funkcję gospodarza klubu. Później działacz polskiej Posnanii. Był jednym z uczestników zebrania założycielskiego Związku Polskich Towarzystw Sportowych.

W 1914 powołany do armii niemieckiej, początkowo w szpitalu wojskowym, później za rozpowszechnianie polskich książek skierowany na front. Walczył w Wogezach (1915), był ranny w bitwie pod Verdun (1916). Po pobycie w szpitalu w Alzacji, walczył na Bałkanach, gdzie zachorował na malarię i żółtaczkę. Po powrocie do Poznania pełnił służbę wartowniczą.

Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Zgłosił się jako ochotnik na placówce przy ul. Podgórnej, tworzącej punkt ubezpieczający Plac Wolności. Pierwsze dni walczył w oddziałach luźnych pod dowództwem Masadyńskiego. Później z powodu złego stanu zdrowia przeniesiony został do Szpitala Wojskowego w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję tłumacza – łącznika pomiędzy władzą polską a urzędującymi jeszcze urzędnikami i lekarzami niemieckimi.

Prezes Posnanii w latach 1919-22. W marcu 1920 roku był sekretarzem ostatniego zjazdu Związku Polskich Towarzystw Sportowych, przekształconego wówczas w Poznański ZOPN. W roku 1926 wyjechał do Żor, gdzie wraz z żoną Janiną z d. Sroczyńską otworzył w rynku drogerię i prowadził ją aż do śmierci. W latach trzydziestych był sekretarzem Polskiego Białego Krzyża i prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Żorach.

Okres II wojny światowej spędził w obozie jenieckim.

Odznaczony został:

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,
  • medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
  • Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich.

Zmarł 07.05.1971 w Żorach i pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

autor biogramu: dr Jarosław Owsiański
źródło: J. Owsiański „Rozgrywki piłkarskie w Wielkopolsce do roku 1919”

Mieczysław Schnotale
Jednodniówka Zlotowa Hufca Harcerzy w Żorach, maj 1938 r.

Mieczysław Schnotale - Sportowiec nr 17 z 24.11.1920 r.
Mieczysław Schnotale – Sportowiec nr 17 z 24.11.1920 r.