Skoraszewski Józef

Józef Skoraszewski (1895-1961)

Józef Skoraszewski urodził się 23.02.1895 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki z d. Jędraszak.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. W stopniu szeregowca uczestniczył w walkach pod Szubinem, Rynarzewem, Bydgoszczą (d-ca por. Muślewski). Następnie przeniesiony został do 15. Pułku Artylerii Lekkiej w stopniu st. bombardiera, d-ca kpt. Kamiński. Dnia 01.01.1921 r. przeniesiony został do rezerwy.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01.

Zmarł 12.03.1961 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim.

Józef Skoraszewski - cmentarz górczyński w Poznaniu
Józef Skoraszewski – cmentarz górczyński w Poznaniu