Szkudlarek Józef

Józef Szkudlarek (1887-1961)

Józef Szkudlarek urodził się 03.02.1887 we Wrześni jako syn Wojciecha i Balbiny z d. Kaczmarek.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 01.04.1919. Ochotniczo wstąpił do luźnych oddziałach w Kiszkowie. Pod dowództwem rotmistrza Szulczewskiego uczestniczył w odebraniu poczty, rozbrojeniu miejscowych żandarmów oraz rozbrajaniu niemieckich kolonistów. Następnie został przydzielony do Straży Ludowej, w której pełnił służbę wartowniczą.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.04-0.1026 z dnia 1958-12-04.

Zmarł w Kiszkowie 02.06.1961 r.