Skoraszewski Roman

Roman Skoraszewski (1900 – 1940)

Roman Skoraszewski urodził się we Wrześni 01.02.1900  jako syn Michała i Franciszki z d. Jędraszak.

Był harcerzem, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego w szeregach kompanii harcerskiej (późniejszej 1. Kompanii 1. Pułku Strzelców Wlkp.) pod dowództwem komendanta druha Wierzejewskiego.  Z kompania tą walczył o lotnisko w Ławicy i Cytadelę Poznańską. W szeregach 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1921. Uczestniczył w kampanii Lwowskiej, ofensywie na froncie wołyńskim i litewsko-białoruskim oraz w Bitwie Warszawskiej w 1920 r. Odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Po wojnie pozostał w WP. Ukończył Centralną Szkołę Podoficerów Piechoty nr 2. Dnia 01.01.1922 został mianowany na podporucznika, a 19.03.1939 na porucznika. W 1923 r. został przeniesiony do rezerwy. Przydzielony do 58 pp, a następnie do 70 pp, w których odbywał ćwiczenia rezerwy.

Należał do Koła Powstańców 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. W 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Zawarł związek małżeński z Marianną Sobieszczyk (1899-1944). Ojciec Marianny – Jan Sobieszczyk, był kamerdynerem prymasa Augusta Hlonda. Roman i Marianna mieli dwie córki: Aleksandrę i Barbarę oraz syna Jędrzeja, który zmarł jako dziecko.

Był urzędnikiem, od października 1927 r. pracował jako komornik w Sądzie Grodzkim w Kościanie.

W 1939 r. jako porucznik rezerwy został zmobilizowany. W trakcie walk kampanii wrześniowej dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku. Stąd został wysłany do dyspozycji naczelnika NKWD w Charkowie. Jego nazwisko znajduje się na liście starobielskiej numer 39/1 z dnia 20 kwietnia 1940 r. pod numerem 3095. Zamordowany w Charkowie.

Zdjęcia i dokumenty z rodzinnego archiwum udostępnił pan Maciej Skoraszewski, którego dziadek był bratem porucznika Romana Skoraszewskiego.

Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (zdjęcie udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski - "Harcerze w bojach" autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski – „Harcerze w bojach” autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski - "Harcerze w bojach" autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski – „Harcerze w bojach” autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski - "Harcerze w bojach" autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski – „Harcerze w bojach” autor: Władysław Niekrasz
Roman Skoraszewski - życiorys
Roman Skoraszewski – życiorys
Roman Skoraszewski - życiorys c.d.
Roman Skoraszewski – życiorys c.d. (udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski
Roman Skoraszewski (udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski - front kartki z grudnia 1939 roku
Roman Skoraszewski – front kartki z grudnia 1939 roku (udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski - tył kartki z grudnia 1939 roku. 
Treść z kartki:
Najdrożsi Moi!
Jestem w Sowietach i zdrów. Pisz Maryś jak najwięcej – chociaż ja będę rzadko pisał. Czy są wszyscy w domu i zdrowi? Czy Olka pozna Tatusia? A Tobie czy dopisuje zdrowie? Jeżeli uratowałaś mieszkanie, to ulokuj meble w Poznaniu lub w Czerlejenku. Aby nie zalegać z czynszem. Jeżeli jesteś w potrzebie to sprzedaj część rzeczy. Dzierżawca Grzesiak z Kościana winien jest 1/2 roczny czynsz za czas od 1/10 39 do 1/4 1940 czyli 6 ton 30 funtów żyta względnie równowartości w złotych. Ściskam Was serdecznie.
Roman
Roman Skoraszewski – tył kartki z grudnia 1939 roku.
Treść z kartki: Najdrożsi Moi! Jestem w Sowietach i zdrów. Pisz Maryś jak najwięcej – chociaż ja będę rzadko pisał. Czy są wszyscy w domu i zdrowi? Czy Olka pozna Tatusia? A Tobie czy dopisuje zdrowie? Jeżeli uratowałaś mieszkanie, to ulokuj meble w Poznaniu lub w Czerlejenku. Aby nie zalegać z czynszem. Jeżeli jesteś w potrzebie to sprzedaj część rzeczy. Dzierżawca Grzesiak z Kościana winien jest 1/2 roczny czynsz za czas od 1/10 39 do 1/4 1940 czyli 6 ton 30 funtów żyta względnie równowartości w złotych. Ściskam Was serdecznie. Roman
Roman Skoraszewski - front kartki z lutego 1940 roku.
Roman Skoraszewski – front kartki z lutego 1940 roku (udostępnił p. Maciej Skoraszewski)
Roman Skoraszewski - tył kartki z lutego 1940 roku.
Treść z kartki:
Najdrożsi Moi!
Pierwszą od Ciebie wiadomość odebrałem 15/II 40 i to pocztówkę z 14.I. Cieszę się niezmiernie, że jesteście zdrowi. Brak tylko wiadomości o Twoich rodzicach i Tadku. Władek Telesfor i Józef w domu? Zygmunt, Józiu i Tadek również? Pisz co utraciłaś – czy macie co jeść – czy Wam ciepło i jak wygląda w Kościanie dlaczego mieszkasz w Poznaniu a nie w Kościanie. Czy Jankowiak dr Tomkieiwcz i aplikant Ochla wrócili do domu. Skąd czerpiesz na utrzymanie? Otrzymujesz zapomogę w ogóle napisz bardzo obszernie o Poznaniu i Kościanie. Mieszkanie uratowałaś? Pilnuj tylko Twego i Olki zdrowia. Ściskam Was serdecznie i całuję. Dla innych pozdrowienia.
Roman 18.II.40
Roman Skoraszewski – tył kartki z lutego 1940 roku.
Treść z kartki: Najdrożsi Moi! Pierwszą od Ciebie wiadomość odebrałem 15/II 40 i to pocztówkę z 14.I. Cieszę się niezmiernie, że jesteście zdrowi. Brak tylko wiadomości o Twoich rodzicach i Tadku. Władek Telesfor i Józef w domu? Zygmunt, Józiu i Tadek również? Pisz co utraciłaś – czy macie co jeść – czy Wam ciepło i jak wygląda w Kościanie dlaczego mieszkasz w Poznaniu a nie w Kościanie. Czy Jankowiak dr Tomkieiwcz i aplikant Ochla wrócili do domu. Skąd czerpiesz na utrzymanie? Otrzymujesz zapomogę w ogóle napisz bardzo obszernie o Poznaniu i Kościanie. Mieszkanie uratowałaś? Pilnuj tylko Twego i Olki zdrowia. Ściskam Was serdecznie i całuję. Dla innych pozdrowienia. Roman 18.II.40
Roman Skoraszewski - tablica pod Kościańskim Krzyżem Wschodu na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie
Roman Skoraszewski – tablica pod Kościańskim Krzyżem Wschodu na Starym Cmentarzu Parafialnym w Kościanie