Zajdowicz Stanisław

Stanisław Zajdowicz (1898 – ?)

Urodził się 30.04.1898 w Żydowie (pow. Września) jako syn Ludwika i Franciszki z d. Goździak.

Zgłosił się ochotniczo dnia 15.1.1919 r. do Powstania Wielkopolskie i został przydzielony do batalionu telegrafistów na Cytadeli w Poznaniu. Następnie wyjechał jako łącznościowiec na front północny na odcinek nadnotecki i pod dowództwem por. Bonowskiego brał udział w walkach powstańczych. Po zakończeniu działań powstańczych pozostał w Wojsku Polskim do 1922 r. w stopniu porucznika.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.2004 z dnia 1969-12-22.