Łokietek Adam

Adam Łokietek

Adam Łokietek (1876 – 1962)

Urodził się w dniu 19.12.1876 r. w Chlebowie jako syn Jana i Urszuli z domu Pawlak.

W 1898 zawarł związek małżeński z Balbiną Jóźwiak (1875-1953). Z zawodu był murarzem. Mieszkał w Czarnym Piątkowie.

W grudniu 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w Środzie Wielkopolskiej. Następnie w Kompanii Kórnickiej pod dowództwem Stanisława Celichowskiego i Stanisława Pohla brał udział w walkach w Poznaniu. Od 20.01.1919 służył w Żandarmerii Krajowej w Poznaniu. Do 1920 roku pozostał w Wojsku Polskim. Został zwolniony do cywila w stopniu wachmistrza. Do 1.06.1925 służył roku w Policji Państwowej.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 17.09.1936 r pod numerem 19880. Był członkiem Koła Bnin Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od dnia 30.05 1935 r.

Mieszkał w Bninie powiat Śrem a następnie w Gdyni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.22-0.49 z dnia 22.02.1958 r.

Ponadto odznaczony Medalem za wojnę 1918-1921, Medalem 10-lecia. Odzyskanej Niepodległości. Jego wniosek o Medal Niepodległości został dwukrotnie odrzucony.

Zmarł w dniu 19.01.1962 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Uzupełnienie biogramu: Ewa Alicja Slomska

Adam Łokietek -  cmentarz Witomiński w Gdyni
Adam Łokietek – cmentarz Witomiński w Gdyni