Makowski Franciszek

Franciszek Makowski (1892 – 1979 )

Urodził się w dniu 18.11.1892 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Józefy z domu Gabała.

Wstąpił ochotniczo do 2. Kompanii Średzkiej w pierwszej połowie stycznia 1919 r. i brał udział we wszystkich działaniach tej kompanii na froncie pod Szubinem i Rynarzewem pod dowództwem por. Kasprowiaka. 4 lutego 1919 r. w walkach pod Słonawami ranny w lewą rękę został przeniesiony do szpitala w Poznaniu. Po wyzdrowieniu został wcielony do 62. Pułku Piechoty. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Prowadził gospodarstwo rolne w Pięczkowie pow. Środa.

W 1932 odznaczony Medalem Niepodległości.

Członek ZWPN RP Koło Pięczkowo od dnia 17.02.1937 r. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł w dniu 25.10.1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”

Franciszek Makowski - cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Makowski – cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)