Makowski Franciszek

Franciszek Makowski (1892 – 1979)

Urodził się w dniu 18.11.1892 r. w Pięczkowie jako syn Kazimierza i Józefy z domu Gabała.

Wstąpił ochotniczo do 2. Kompanii Średzkiej w pierwszej połowie stycznia 1919 r. i brał udział we wszystkich działaniach tej kompanii na froncie pod Szubinem i Rynarzewem pod dowództwem por. Kasprowiaka. 4 lutego 1919 r. w walkach pod Słonawami ranny w lewą rękę został przeniesiony do szpitala w Poznaniu. Po wyzdrowieniu został wcielony do 62. Pułku Piechoty. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

W 1921 zawarł związek małżeński z Władysławą Cichoń.

Prowadził gospodarstwo rolne w Pięczkowie pow. Środa.

Franciszek Makowski

W 1932 odznaczony Medalem Niepodległości.

Członek ZWPN RP Koło Pięczkowo od dnia 17.02.1937 r. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 15/72.

Zmarł w dniu 25.10.1979 r. i został pochowany na cmentarzu w Pięczkowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”

Franciszek Makowski (dokument udostępnił  Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski (dokument udostępnił Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski (dokument udostępnił  Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski (dokument udostępnił Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski (dokument udostępnił  Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski (dokument udostępnił Andrzej Antowski)
Franciszek Makowski - cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Makowski – cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)