Śmigielski Adam

Adam Śmigielski (1892-1976)

Urodził się 24.12.1892 w Lubiniu (pow. Kościan) jako syn Wincentego i Zofii z d. Walewicz.

W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się kompanii powstańczej w Dolsku pow. Śrem, która następnie weszła w skład batalionu śremskiego (Chosłowski). W składzie 3 Kompanii tego batalionu bierze udział z bronią w ręku w działaniach bojowych na froncie pod Rawiczem (Miejska Górka i inne miejscowości). W działaniach tych odznaczał się bitnością. Po zakończeniu działań powstańczych służył w Wojsku Polskim do połowy 1920.

W 1920 roku zawarł związek małżeński z Jadwigą Kowalską (1897-1965).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04.

Zmarł we Wrześni 08.07.1976 roku i został pochowany na tutejszym cmentarzu komunalnym.

Adam Śmigielski z żoną Jadwigą i ich dziećmi (zdjęcie udostępniła Małgorzata Przybysz-Mańka)
Adam Śmigielski z żoną Jadwigą i ich dziećmi (zdjęcie udostępniła Małgorzata Przybysz-Mańka)
Adam Śmigielski z żoną Jadwigą i ich dziećmi (zdjęcie udostępniła Małgorzata Przybysz-Mańka)
Adam Śmigielski z żoną Jadwigą i ich dziećmi (zdjęcie udostępniła Małgorzata Przybysz-Mańka)
Adam Śmigielski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Adam Śmigielski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)