Janowski Antoni

Antoni Janowski (1889-1974)

Antoni Janowski

Antoni Janowski urodził się 09.06.1889 we wsi Sobiesiernie (pow. wrzesiński) jako syn Mikołaja i Stanisławy Ledworowskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku. Wstąpił jako ochotnik do kompanii miejskogóreckiej. Brał udział w walkach o zdobycie miejscowości Miejska Górka, Sarnowa, Rawicz, Zielona Wieś w stopniu starszego szeregowca. Następnie wcielony do 11 Pułku Strzelców Wlkp.

Został zdemobilizowany w stopniu st. szeregowca w kwietniu 1919 r. z 2. baonu 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Zawarł związek małżeński z Apolonią Klatkiewicz. Mieli trzech synów: Hieronima (1918), Mariana (1921) i Edwarda (1922).

Pracował jako urzędnik pocztowy w Woszczkowie (pow. rawicki) a następnie w Poznaniu.

Zweryfikowany został 11.04.1934 (nr 10056). Mieszkał wtedy w Poznaniu ul. Kanałowa 5/6.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w 1974 i spoczywa na cmentarzu junikowskim.

Antoni Janowski - cmentarz junikowski w Poznaniu
Antoni Janowski – cmentarz junikowski w Poznaniu